Toezicht op de bewindvoerder

Door 2 instanties wordt toezicht gehouden op het werk van een bewindvoerder, de Rechtbank en de branche vereniging waarvan de bewindvoerder lid is.
Jaarlijks moet de bewindvoerder een accountantsverklaring laten opstellen met betrekking tot de financiën van het bewindvoerderskantoor.
Daarnaast wordt door de accountant een auditrapport opgesteld waarbij het gevoerde beleid op dossier niveau van de onder bewind gestelde persoon centraal staat.
Hieraan ligt ten grondslag een accountantsprotocol opgesteld door de Rechtbank in samenwerking met de beroepsverenigingen van accountants.

De branchevereniging NBPB

Beschermingsbewind Best is lid van de branche vereniging NBPB
( Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Bewindvoerders ).
De NBPB heeft aanvullende eisen 
vastgelegd in het accountantsprotocol, ten opzicht van de eisen van de Rechtbank.
Beschermingsbewind Best is goedgekeurd door de Rechtbank en door de NBPB.
De NBPB organiseert een aantal keer per jaar scholingsdagen en bewindvoerders cafés over actuele onderwerpen.
Hiermee blijven de aangesloten bewindvoerders op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de beroepsgroep.