Wanneer kan beschermingsbewind hulp bieden?

Als mensen, door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet meer goed hun eigen zaken kunnen regelen en hun financiën laten versloffen, is de hulp van familie of vrienden welkom. Het is echter niet altijd mogelijk of wenselijk dat bekenden of familie helpen. Hulp van een professionele derde partij kan dan een betere oplossing zijn. De wettelijke maatregel “onder bewindstelling ter bescherming van meerderjarigen” (artikel 1:431 e.v. BW) , ook wel beschermingsbewind of bewindvoering genoemd, kan dan een oplossing bieden.

Hoe werkt beschermingsbewind?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf “onder bewindstelling” aanvragen, ook o.a. familieleden tot in de vierde graad kunnen zo’n aanvraag doen. Tijdens een zitting van het Kantongerecht wordt de beschermingsmaatregel uitgesproken en een bewindvoerder benoemd. In het spreekgebruik wordt gezegd dat een persoon onder bewind staat, maar in feite staan de “goederen” ( inclusief het vermogen ) onder bewind. De persoon mag niet meer zelfstandig beslissingen nemen over zijn  goederen, hij moet toestemming hebben van de bewindvoerder. 

Wat is de taak van een bewindvoerder?

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen, hij moet zorgen voor een goede administratie. Hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Daarnaast zorgt hij voor het invullen van diverse formulieren, hij kijkt of betrokkene in aanmerking komt voor zorgtoeslag, huurtoeslag en bijzondere bijstand. Kortom: de bewindvoerder neemt u alle administratieve werkzaamheden uit handen. Beschermingsbewind Best legt de nadruk op de menselijke factor.