Beschermingsbewind ( of bewindvoering van meerderjarige natuurlijke personen ) en mentorschap zijn maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patienten, Alzheimer patiënten of mensen met problematische schulden. De maatregelen zijn bedoeld ter ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie proberen te maken.
De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. 

Tot het moment dat je 18 jaar wordt, zorgen je ouders of voogd voor het beschermen van je belangen. 

Beschermingsbewind Best wil mensen helpen om hun leven weer op de rit te krijgen, zodat zij ( indien dit redelijkwijs mogelijk is ) in de toekomst weer voor hun eigen zaken kunnen zorgen.

Beschermingsbewind