Wanneer kan mentorschap hulp bieden?

Instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen ( die niet over geld en goederen gaan ) niet meer kunnen behartigen. U moet hierbij denken aan dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Het gaat hierbij om beslissingen over verzorging, en verpleging.

Hoe werkt mentorschap?

Ook hier kan de betrokkene, of dezelfde groep personen die bij bewindvoering zijn genoemd, mentorschap aanvragen. De mentor zal dan in overleg met de betrokkene beslissingen nemen op het genoemde persoonlijke vlak. Ook deze maatregel wordt door de kantonrechter ingesteld en de mentor wordt door hem benoemd.

Wat is het verschil tussen handelingsbekwaam en wilsbekwaam?

Handelingsbekwaam ben je vanaf je 18e verjaardag, d.w.z. dat je zelfstandig ( dus zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam!

Wilsonbekwaamheid speelt vooral in de gezondheidszorg. Iemand die een belangrijke persoonlijke beslissing moet nemen rond een behandeltraject moet goed kunnen begrijpen wat de gevolgen zijn van zo’n beslissing. Als de betrokkene dit niet meer kan bevatten is hij wilsonbekwaam. Dit laatste speelt vaak bij mentorschap.

mentorschap
TOEZICHT OP BEWINDVOERDER EN MENTOR?

De kantonrechter houdt toezicht op de bewindvoerder en mentor. Hij kan hen altijd oproepen voor een verhoor of inzage vragen in de gevoerde administratie.

Beschermingsbewind Best wil een goede gesprekspartner zijn rondom het thema verzorging, waarbij instelling van mentorschap een goede oplossing kan zijn.